Otwarcie sali edukacyjnej "Ognik"

28 października 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie nastąpiło oficjalne otwarcie sali edukacyjnej „OGNIK”, która powstała w ramach programu „Bezpieczna +”. Jest to program realizowany w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” – „Ogniki”.

Celem programu jest kształtowanie wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń oraz nauka umiejętności zachowania się w sytuacji krytycznej. Dzięki temu dojdzie do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Akcja skierowana jest di najmłodszych klas szkół podstawowych.

W budynku komendy powstała sala edukacyjna ,,Ognik”. Na realizację projektu w siedzibie KP PSP w Ciechanowie wygospodarowane zostały pomieszczenia, urządzone zgodnie z wytycznymi (sala przypomina typowe mieszkanie wraz ze sprzętem i wyposażeniem, które mogą być źródłem zagrożeń).

Zajęcia będą prowadzone przez strażaków, gdzie za pomocą prezentacji multimedialnych oraz sprzętu pożarniczego, będą starali się wytłumaczyć dzieciom jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla, jak dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem. Z rzeczy pokazowych dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.

W inauguracyjnych zajęciach udział wzięły dzieci z klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie wraz z wychowawczynią Małgorzatą Szpejna. W otwarciu „Ognika” wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP, Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Ciechanowski, st. bryg. Mirosław Jasztal – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Krzysztof Bieńkowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, w imieniu Prezydenta Miasta Ciechanów – Rzecznik Prasowy Urzędu Renata Jeziółkowska oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Obiekt szkoleniowy powstał dzięki współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Na zrealizowanie programu KP PSP otrzymała z MEN 21.820.00 zł. Pozostałe środki zostały zabezpieczone z budżetu komendy, samorządu miasta Ciechanów oraz od sponsorów, szczególnie od firmy P.P.H.U RadmaR z Ujazdówka.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*