Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Przasnyszu

W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Przasnyszu. Tematem posiedzenia m.in. było:

● Podsumowanie działalności OSP za 2022 r.,

● Omówienie spraw związanych z przeprowadzeniem Zebrań Sprawozdawczych w OSP w 2023 r. (terminarz zebrań),

● Zgłoszenie przez OSP potrzeb w zakresie wyposażenia w sprzęt niezbędny do funkcjonowania jednostek w 2023 r.

W posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przasnyszu wziął również udział Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu starszy brygadier Waldemar Białczak oraz Komendant w stanie spoczynku Sławomir Niestępski. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Przasnyszu – Wójt Gminy Przasnysz Dh. Grażyna Wróblewska. Pani Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Przasnyszu przywitała uczestników zebrania a następnie podsumowała działalność związku OSP za 2022 r. W dalszej części posiedzenia głos zabrał Komendant Powiatowy PSP. Omówił sytuację pożarniczą w 2022 r. podkreślił duży udział strażaków OSP w ratowaniu życia i mienia ludności. Złożył życzenia strażakom ochotnikom w nowym 2023 roku – tyle powrotów z akcji ratowniczych ile wyjazdów. Komendant Gminny OSP Dh. Jarosław Tadrzak omówił sprawy dotyczące zbliżających się w najbliższym czasie Zebrań Sprawozdawczych w jednostkach OSP. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. w Przasnyszu – Wójt Gminy Przasnysz Dh. Grażyna Wróblewska podziękowała bardzo wszystkim ochotnikom, którzy wzięli udział w zbiórce na odbudowę spalonego domu strażaka z OSP Raszujka. Jednostki OSP z terenu Gminy Przasnysz zebrały na ten cel kwotę 8.000,00 zł.

info/fot: z życia gminy przasnysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*