Powiat Ciechanowski inwestuje w obiekty sportowe 

W ciągu dwóch lat Powiat zainwestował w modernizację dwóch obiektów sportowych znajdujących się przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie oraz przy Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie. Modernizacja boisk wyniosła blisko 1 mln złotych, z czego część udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. 

Na przestrzeni kolejnych lat planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Zostanie utworzone boisko, które będzie dostosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, oraz siatkówkę. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na kwotę 600 000,00 złotych. Dodatkowo Powiat Ciechanowski złożył wniosek o dofinansowanie zadania, które zakłada modernizację i remont sal gimnastycznych w pięciu szkołach średnich. Przy trzech szkołach mają zostać przebudowane boiska, które nie były modernizowane przez blisko 25 lat. 

Prowadzimy cykl przedsięwzięć związanych z inwestowaniem w infrastrukturę sportową i poprawieniem warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, ale nie tylko. Zależy nam na tym, aby realizując takie inwestycje tworzyć przestrzeń do aktywności fizycznej dla dzieci. Chcemy zachęcić naszą młodzież do tego, aby chciała aktywnie spędzać czas wolny, ale żeby chciała musimy stworzyć do tego warunki – powiedziała Joanna Potocka – Rak, Starosta Powiatu Ciechanowskiego 

Dzięki działaniom inwestycyjnym powstaną nowoczesne obiekty sportowe, które będą doskonałym miejscem do aktywnego spędzania czasu przez uczniów szkół, jak również mieszkańców całego powiatu. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*