Przebudowa drogi z Ciechanowa do Opinogóry

Inwestycja rozpocznie się od przebudowy mostu na rzece Sona w miejscowości Kąty. 7 czerwca zostanie on całkowicie wyłączony z użytkowania na okres ok.3 miesięcy. Dojazd do mostu z każdej strony będzie możliwy.

Obecnie droga o zmiennej szerokości od 3,5 do 5 m o nawierzchni bitumicznej ma liczne uszkodzenia i zapadnięcia. Nie posiada kanalizacji deszczowej, chodnika ani ścieżki rowerowej. W ramach przebudowy jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. W ul. Kąckiej wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Na całej długości drogi wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, a w miejscach z zabudową jednorodzinną chodnik. Powstanie 112 zjazdów do nieruchomości, przebudowanych zostanie 12 skrzyżowań oraz uporządkowana będzie zieleń przydrożna.

W październiku 2017 r. starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk podpisali porozumienie intencyjne i podjęli decyzję o zabieganiu o środki finansowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Pozyskane dofinansowanie i wkład województwa to 4,2 mln zł. Udział finansowy powiatu w inwestycji to 4,3 mln zł, miasto poniesie koszt szacowany na 2,2 mln zł, z kolei Gmina Opinogóra Górna dołoży z własnego budżetu 700 tys. zł. Inwestycję, która ma zakończyć się w czerwcu 2019 roku realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki za blisko 11,4 mln zł.

 

Źródło: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*