Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich

22 września o godzinie 10:00 w Glinojecku odbędzie się Przegląd Twórczości Artystycznej Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku.

Wydarzenie umożliwi konfrontację twórczości artystycznej oraz integracji mieszkańców. Uczestnicy Przeglądu będą mogli wziąć udział w dwóch kategoriach: kategoria sceniczna (zespoły wokalne, instrumentalne, chóry i kapele, kabarety, małe formy teatralne) oraz rękodzieło (grafika, malarstwo, rzeźba, wikliniarstwo, haft, gobelin i inne). Dla autorów najlepszych prac i prezentacji przewidziane są nagrody.

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Glinojeck przy ul. Polnej 2C, tel. (023) 674 02 49.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*