Przemoc w Polsce nadal stanowi zagrożenie dla dzieci

Według danych zebranych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, co roku z powodu przemocy ze strony osób najbliższych umiera w Polsce około 30 dzieci. Badania pokazują też, że aż 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy lub zaniedbania. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą organizacją w Polsce, która (od 1991 roku) konsekwentnie, w wielu obszarach działa na rzecz zapobiegania przemocy wobec dzieci, w tym profilaktyki wykorzystywania seksualnego. W 2023 roku aktywnie brała udział w działaniach na rzecz nowelizacji ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy. Fundacja prowadzi też sieć specjalistycznych placówek – Centrów Pomocy Dzieciom, w których bezpłatnie i kompleksowo pomaga skrzywdzonym dzieciom.

Fundację Dajemy Dzieciom Siłę można wesprzeć, przekazując 1,5% podatku na pomoc dzieciom krzywdzonym. KRS 0000 20 44 26.

Doświadczanie przemocy jest jednym z największych zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dziecka. Konsekwencje przemocy wobec dzieci mogą być drastyczne i trwałe, zarówno te fizyczne – takie jak obrażenia i skaleczenia, złamania, a nawet śmierć – jak i psychiczne – agresywne zachowania dziecka, problemy ze zdrowiem psychicznym, niska samoocena, zaburzenia emocjonalne i poznawcze. Przemoc ze strony rodziców i opiekunów zaburza więź z najbliższymi osobami, co bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz jego umiejętność nawiązywania dobrych relacji z innymi ludźmi. Doświadczanie przemocy przez najmłodsze dzieci może nawet prowadzić do nieprawidłowego rozwoju lub zmian w mózgu, co znacznie zaburza ich prawidłowy rozwój w obszarze społecznym, emocjonalnym i poznawczym.

„Dzieci, które doświadczają przemocy, potrzebują profesjonalnego wsparcia, aby móc się z nią skutecznie uporać i przezwyciężyć jej negatywne skutki. Terapia i kompleksowa pomoc na wielu poziomach mogą pomóc dzieciom w zrozumieniu i przepracowaniu traumy, nauczeniu się zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem i emocjami, oraz w odbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania do osób dorosłych. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę otaczamy profesjonalną i bezpłatną opieką dzieci krzywdzone i pomagamy im znowu poczuć się bezpiecznie” – mówi Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

FDDS kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest największą organizacją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy wobec dzieci, w tym wykorzystywania seksualnego dzieci. Jest w tym obszarze liderem i pionierem. Przez działania edukacyjne i kampanie społeczne od lat buduje świadomość tego problemu, kształtuje postawy, uwrażliwia społeczeństwo i angażuje je w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Inicjowała działania, które przyczyniły się do rozpoczęcia w naszym kraju debaty na temat konieczności ochrony dzieci przed krzywdzeniem. FDDS wpływa na proces stanowienia prawa w Polsce, prowadzi działania lobbingowe przygotowując apele kierowane do decydentów, opiniując nowe i nowelizowane akty prawne, uczestnicząc w pracach wybranych komisji parlamentarnych, diagnozując obszary wymagające tworzenia lub zmiany przepisów oraz zwiększając świadomość polityków na tematy związane z ochroną prawną dzieci. W 2023 roku FDDS aktywnie brała udział w działaniach na rzecz nowelizacji kodeksu rodzinnego. Ustawa o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawa Kamilka z Częstochowy, znacznie zwiększa ochronę dzieci przed przemocą i zawiera rozwiązania, o których wprowadzenie Fundacja zabiegała od lat – standardy ochrony dzieci i systemową analizę przypadków śmierci dzieci.

W minionym roku, z inicjatywy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zawiązała się Krajowa Koalicja na rzecz Ochrony Dzieci – nieformalne zrzeszenie 16 wiodących organizacji pozarządowych, które realizują misję ochrony praw dzieci, w szczególności prawa do życia bez przemocy.

Fundacja zajmuje się także profilaktyką i pracą terapeutyczną z dziećmi doświadczonymi przemocą, w tym wykorzystywaniem seksualnym. W specjalistycznych placówkach – Centrach Pomocy Dzieciom, obejmuje bezpłatną i kompleksową opieką dziecko i jego niekrzywdzących opiekunów. Integrując wsparcie psychologiczne, prawne i medyczne stawia sobie za cel pomoc każdemu skrzywdzonemu dziecku. Tylko w 2023 roku, w swoich trzech Centrach Pomocy Dzieciom, opieką i długofalowym wsparciem Fundacja objęła 347 dzieci, a jej specjaliści przeprowadzili 4316 indywidualnych sesji psychologicznych i terapeutycznych z dziećmi, które doświadczyły znęcania się, wykorzystywania seksualnego lub innej formy przemocy.

FDDS koordynuje i rozwija także sieć Centrów Pomocy Dzieciom w całej Polsce. Aktualnie, poza trzema prowadzonymi bezpośrednio przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, funkcjonuje siedem innych Centrów w różnych częściach kraju. Tylko w 2023 roku do sieci dołączyły aż cztery nowe placówki, które specjalizują się w bezpłatnej i kompleksowej pomocy dzieciom skrzywdzonym.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od wielu lat edukuje też rodziców, profesjonalistów pracujących z dziećmi, a także pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów, prokuratorów, biegłych psychologów. Podejmuje też zróżnicowane działania medialne w celu nagłośnienia problemu przemocy wobec dzieci i jej konsekwencji.

FDDS prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą skierowaną do szerokiego grona profesjonalistów pracujących z dziećmi, a także przedstawicieli sektora publicznego, administracyjnego i pozarządowego. Od wielu lat jako jedyna organizacja w Polsce, regularnie bada skalę i dynamikę problemu przemocy wobec dzieci. „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce” przeprowadzana co 5 lat przez FDDS jest najważniejszym przedsięwzięciem badawczym w naszym kraju diagnozującym problem krzywdzenia dzieci. W 2023 roku opublikowana została już trzecia edycja tego badania (zapoczątkowanego w 2013 roku), które dostarcza niezbędnych danych do planowania działań profilaktycznych i pomocowych, a także staje się podstawą dyskusji nad systemem ochrony dzieci w Polsce. Fundacja partneruje również w badaniach i działaniach międzynarodowych.

Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Dzięki Twojemu 1,5% podatku dzieci doświadczone przemocą, w tym wykorzystywaniem seksualnym, otrzymają od Fundacji bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, medyczną i terapeutyczną.

Wpisz w deklarację podatkową KRS 0000 20 44 26 i daj dzieciom siłę!

Zobacz spot kampanii 1,5% Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*