Rozpoczęły się zajęcia z lokalnej historii

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej miasta rozpoczęło cykl dziesięciu zajęć w każdym z czterech gimnazjów. Dla każdej grupy zaplanowana jest jedna godzina tygodniowo. Tematyka obejmuje historię lokalną od połowy XIX do XX wieku. Poruszone będą między innymi kwestie związane z ochroną zabytków, upamiętnianiem ludzi, miejsc i zdarzeń na ziemi ciechanowskiej. Tematem będzie powstanie styczniowe na ziemi ciechanowskiej, Ciechanów na starej fotografii, ciechanowska droga do niepodległości (szkolnictwo, harcerstwo, POW), 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Rydza-Śmigłego w latach 1919-1939 (wojna polsko-bolszewicka 1920), Ciechanów w latach 1939-1945 (okupacja niemiecka, wejście wojsk radzieckich) jak również romantyczna Opinogóra (Z.Krasiński), pozytywna Gołotczyzna (A. Bąkowska, A. Świętochowski) oraz ciechanowskie nekropolie, Ciechanów w okresie II Rzeczypospolitej, patroni ciechanowskich ulic (znani ciechanowianie).

Pierwsze zajęcia już się odbyły, w sumie liczba uczestniczących obecnie w cyklu zajęć uczniów to prawie 70 osób. Lekcje, które prowadzone będą w szkołach oraz poza nimi, potrwają do końca roku szkolnego. Ich formuła będzie dopracowywana i rozszerzana.

Zależy nam na tym, żeby młodzież zaciekawić, żeby uczniowie chcieli poznawać lokalną historię, mieć wiedzę o tym co działo się kiedyś w mieście, w którym teraz żyją. Odbywają się pierwsze takie dodatkowe lekcje. Jest to pewien początek, zajęcia będą modyfikowane i organizowane w taki sposób, by jak najlepiej spełniały swoją funkcję” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Źródło: UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*