Środki na zadanie publiczne przyznane!

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, prezydent rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2018 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na zadania w zakresie pomocy społecznej, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.

 • Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

 • Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 47 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK – 46 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 14 000 zł
 • Klub Sportowy ZAMEK – 20 000 zł
 • Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 000 zł
 • Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 120 000 zł
 • Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 15 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 65 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand – 17 000 zł
 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 48 000 zł
 • Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 35 000 zł
 • Klub Pływacki Ciechanów – 23 000 zł
 • Stowarzyszenie Szachy CIECHANÓW – 8 000 zł
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 19 000 zł
 • Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 90 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 30 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 26 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 500 zł
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 7 020 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.

 • Polski Czerwony Krzyż – 5 000 zł
  „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”
 • Fundacja Bank Żywności – 35 000 zł
  „Żywność dla mieszkańców Ciechanowa”

Zadanie II. Podejmowanie przedsięwzięć integrujących środowiska III sektora.

 • Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat – 11 500 zł
  „Razem tworzymy historię – integracja środowiska organizacji pozarządowych, lokalnych społeczników i wolontariuszy”
 • Polski Czerwony Krzyż – 7 100 zł
  „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej”

Zadanie III. Promocja wolontariatu.

 • Stowarzyszenie Pies i Spółka – 2 000 zł
  „Szkolenia dla wolontariuszy pracujących na rzecz bezdomnych zwierząt”

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.

 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 25 000 zł
  „Uniwersytet Trzeciego Wieku”
 • Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja – 14 000 zł
  „Aktywny Senior – ciechanowska grupa zaangażowanych społecznie”

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 20 000 zł
  „Nasz Drugi Dom – Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD”
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 7 000 zł
  „Pomocna dłoń”
 • Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” – 5 000 zł
  „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”
 • Stowarzyszenie Tęczowa Kraina – 8 000 zł
  „Terapia szansą na sukces”

Zadanie III. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 9 120 zł
  „Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa”

Zadanie IV. Organizowanie działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

 • Stowarzyszenie Autentyczni – 29 000 zł
  „Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu w Ciechanowie połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi”

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego

 • Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 8 000 zł
  „IV Ciechanowski plener malarski pt. Lato 2018
 • Stowarzyszenie Muzyczne Chór VICTORIA – 3 000 zł
  „Koncert Chóru Victoria z okazji obchodów 115 rocznicy powstania chóru”
 • Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiąclecia – 6 000 zł
  „Konkurs literacko-fotograficzno-plastyczny Ciechanów 100 lat później –
  miasto tętniące życiem
  wraz z wydaniem albumu”
 • Związek Literatów na Mazowszu – 4 000 zł
  „XXIII Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXX Ogólnopolskim Konkursem
  Poetyckim O Laur Opina
 • SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 2 000 zł
  „Młodzi dla wolności na stulecie niepodległości”

Zadanie II Organizacja przedsięwzięć integrujących społeczność lokalną

 • Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich – 6 000 zł
  „Czwartkowe wieczory z poezją”
 • SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 6 000 zł
  „Trzecie Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”
 • Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 15 000 zł
  „Wakacje z Niepodległą”
 • Stowarzyszenie Psychoart – 15 000 zł
  „Psycho Art FEST”
 • Instytut Witkacego – 13 000 zł
  „Przygotowanie i wystawienie przedstawienia Teatru EXODUS
  Jan Maciej Karol Wścieklica na podstawie dramatu Witkacego”
 • Związek Literatów na Mazowszu – 2 000 zł
  „Ciechanowskie Zeszyty Literackie nr 20 – Bronisława Włodkówna,
  pisarka odrodzonej Polski”

Zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania

Zadanie I. Realizacja Programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo –rekreacyjnym i turystyczno-krajoznawczym

 • Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIKUS – 3 500 zł
  „Realizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami turystyki
  rowerowej i edukacji prozdrowotnej”
 • Uczniowski Klub Sportowy ATAK – 7 500 zł
  „Zajęcia ogólnorozwojowe: piłka nożna, siatkówka”
 • Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 7 500 zł
  „Ruch to zdrowie”
 • Szkolny Klub Sportowy TRÓJKA – 8 000 zł
  „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z piłki nożnej i Taekwondo”
 • Uczniowski Klub Sportowy SPRING – 2 500 zł
  „Realizacja programu edukacyjno-rekreacyjnego Sprawny Maluch
 • Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 6 000 zł
  „Realizacja zajęć z siatkówki dla dziewcząt”

Źródło: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*