UWAGA KIEROWCY ! Rusza modernizacja ul. 17 Stycznia !

Od 21 lipca należy spodziewać się utrudnień na ul. 17 Stycznia. Na odcinku między ul. Tatarską a Sienkiewicza zarządca drogi planuje remont. Roboty zakończą się w połowie sierpnia. Będą one przebiegały etapowo, będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Prace zaczną się od strony ul. Tatarskiej. Województwo Mazowieckie przekaże miastu destrukt asfaltowy pozyskany podczas remontu. Na przewidzianym do remontu odcinku, ZWiK przeprowadził prace związane z przebudową sieci wodociągowej. Ul. 17 Stycznia jest drogą wojewódzką. Jej zarządca – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje prace na fragmencie o długości 1,331 km (od miejsca na wysokości Gimnazjum nr 3 do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza). Wymienione zostaną uszkodzone krawężniki, przewidziane jest frezowanie nawierzchni bitumicznej. Zaplanowana jest regulacja istniejącego odwodnienia kanalizacji deszczowej, regulacja fragmentów chodników oraz zjazdów. W obrębie skrzyżowania z ul. Gojawiczyńskiej w miejsce dotychczasowych wygrodzeń na łuku pojawi się pas zieleni. Przy użyciu geosiatki punktowo wzmocnione i naprawione będą spękania. Ułożona zostanie warstwa wyrównująco – wiążąca oraz warstwa ścieralna. Odnowione będzie oznakowanie poziome. Na czas remontu nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi opracowano projekt czasowej organizacji ruchu kołowego, który przewiduje wykonanie prac etapami z częściowym zajęciem jezdni i ręcznym sterowaniem ruchem pojazdów. Kierowcy proszeni są o wyrozumiałość. Zarządca drogi zachęca do korzystania z alternatywnych dróg.

Należy brać również pod uwagę wyłączenie z ruchu części ulicy Sienkiewicza, która przechodzi kompleksową modernizację. Odcinek ul. 17 Stycznia objęty został wspólnymi działaniami miasta i Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nawiązana została ścisła współpraca. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował prace związanych z przebudową istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączeniem mieszkańców do nowej sieci. Miastu przez Województwo Mazowieckie zostanie przekazany destrukt asfaltowy pozyskany podczas remontu ul. 17 Stycznia, na co już podpisana została umowa i w związku z czym podjęto uchwałę. Przekazane zostanie 1100 ton destruktu, który będzie przeznaczony na utwardzenie dróg gminnych na terenie Ciechanowa. Szacuje się, że pozyskana ilość wystarczy na remont 1 km nawierzchni ulic.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*