UWAGA! Kolejny etap prac na ul. Sienkiewicza. Zamknięcie odcinka od ul. Narutowicza do ul. Spółdzielczej

W związku z kompleksową modernizacją ul. Sienkiewicza, od 31 lipca do połowy września, niedostępny dla ruchu będzie odcinek między ul. Narutowicza a ul.
Spółdzielczą. Ruch na ul. Wyzwolenia – od ul. Spółdzielczej do ul. Narutowicza będzie dwukierunkowy. Będzie tam zakaz parkowania. Parkować nie będzie można
też na ul. Spółdzielczej – między ul. Sienkiewicza a Narutowicza. Przez około 3,5 tygodnia ul. Sienkiewicza będzie nieprzejezdna między ul. Powstańców
Warszawskich a Spółdzielczą. Odcinek między ul. Powstańców Warszawskich a ul. Narutowicza zostanie otwarty pod koniec sierpnia. Objazdy organizowane są w taki sposób, by zminimalizować uciążliwości dla kierowców. Właściciele parkujących aut oraz wszyscy przemieszczający się w okolicy modernizowanych fragmentów ul. Sienkiewicza proszeni są o wyrozumiałość i cierpliwość. Częściowe zamykanie ul. Sienkiewicza jest niezbędne, warunkuje sprawne i szybkie przeprowadzenie inwestycji. Urząd Miasta podkreśla, że ratusz oraz wykonawca dokładają wszelkich starań, by utrudnienia, które zawsze pojawiają się podczas prowadzenia prac, były jak najmniejsze.
Ulica Sienkiewicza przebudowana zostanie od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ul. Płocką. Zostanie przełożona nawierzchnia z kostki,
powstaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy, elementy małej architektury, oświetlenie, zagospodarowana zostanie zieleń.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na początek 2018 roku. Inwestycja obejmie swym zakresem budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 m i długości 1320 m oraz prace związane z niezbędną infrastrukturą. Przebudowana będzie jezdnia z nawierzchni z kostki kamiennej na odcinku 1122 m. Kostka kamienna będzie pochodziła z rozbiórki istniejącej drogi – zostanie przełożona. Nawierzchnia z kostki kamiennej nie może być zmieniona , ponieważ obszar objęty jest ochroną konserwatorską. Pojawiła się nowa nawierzchnia bitumiczna na ponad 200- metrowym fragmencie jezdni na wysokości dworca autobusowego. Przebudowane
zostaną chodniki po dwóch stronach ulicy (łączna powierzchnia to 6 500 m², szerokość 2 m). Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego, budowę 8 zatok
autobusowych, postojowych, zjazdów, montaż wiat przystankowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, wymianę wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.
Teren przyległy zostanie zagospodarowany zielenią, wykonane będą zieleńce, nasadzenia żywopłotów, nasadzenia zastępcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*