Wspólna przysięga uczniów klas mundurowych i terytorialsów

76 elewów oraz 58 terytorialsów zakończyło szkolenie wojskowe, które rozpoczęli wraz z
początkiem wakacji w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT. W piątek złożyli przysięgę
wojskową.


9 lipca przysięgi wojskowe żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową odbyły się
również w 1 Podlaskiej, 2 Lubelskiej oraz 8 Kujawsko – Pomorskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej, a w ciągu całego weekendu szeregi WOT wzmocniły się o 700 nowych
terytorialsów.


Tym razem szkolenie nowych żołnierzy było wyjątkowe, ponieważ podwójne. Ochotnicy do
terytorialnej służby wojskowej w ramach projektu Wakacje w WOT odbywali szkolenie
podstawowe w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a po kilku dniach dołączyli
do nich absolwenci klas mundurowych, którzy zdecydowali się wziąć udział w szkoleniu
skróconej służby przygotowawczej. Byli to uczniowie 13 szkół z województwa
mazowieckiego, którzy uczestniczyli w III edycji programu Certyfikowane Klasy Wojskowe.
Wyjątkowa była również przysięga, ponieważ pierwszy raz od ponad roku przysięgającym
żołnierzom mogły towarzyszyć rodziny i bliscy.

Skrócona służba przygotowawcza
“Kadeci szkolili się po 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i
dyscypliny wojskowej. Łącznie odbyli 77 godzin praktyki oraz 9 teorii – ogółem 86 godzin
zajęć. Szkolenie zakończył egzamin, a przysięga wojskowa była zwieńczeniem szkolenia i
jednocześnie przepustką do służby zawodowej to kolejny etap mojej ścieżki przyszłościowej, będę mogła połączyć swoją pasję z pracą” – powiedziała szer. elew Zuzanna Gajda.


Szkolenie w ramach skróconej służby przygotowawczej dla młodzieży okazało się
wymagające, jak zaznaczył instruktor, kpr. Michał Cios – nie było żadnej taryfy ulgowej,
staraliśmy się by przez te 12 dni poczuli prawdziwe wojsko, żeby poczuli, że nie jest to łatwe
szkolenie. Terytorialsi to głównie osoby młode 27% uczestników szkolenia podstawowego to także ludzie młodzi, osoby w wieku 18 – 20 lat, które zdecydowały się wykorzystać przerwę w nauce i studiach, by odbyć szkolenie
podstawowe.

“zdałam maturę i od razu przyszłam do Wojsk Obrony Terytorialnej, chciałam przeżyć coś
nowego i sprawdzić siebie” – powiedziała szer. Karolina Leszczyńska.


Wśród przysięgających żołnierzy była m.in. Zuzanna Pietrzak, mieszkanka powiatu
przasnyskiego, studentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Na przeszkolenie w
ramach Wakacje w WOT zgłosiła się razem ze swoją mamą, razem też złożyły przysięgę
wojskową. Inspiracją do wstąpienia w szeregi terytorialsów był ojciec szer. Zuzanny Pietrzak,
który również jest żołnierzem 5 Mazowieckiej Brygady OT.


Szkolenie podstawowe jest wstępem do pełnienia terytorialnej służby wojskowej w ramach,
której żołnierze – ochotnicy będą szkolić się przez najbliższe 3 lata, a tym samym wzmocnią
potencjał obronny państwa. Ty też możesz zostać jednym z nas!


Ochotnicy, którzy są pełnoletni (18-55 lat w korpusie szeregowych, lub 18-63 lata w korpusie
oficerskim), posiadają obywatelstwo polskie, ich zdrowie pozwala na pełnienie służby
wojskowej i chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej, mogą
składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach
Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Mogą również skontaktować się z
rekruterem ze swojego powiatu (www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl), który pomoże w
procedurze rekrutacyjnej. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego można znaleźć
również na stronie www.wojsko-polskie.pl/5bot/.
Najbliższe szkolenie rozpocznie się jeszcze w czasie wakacji – 20 sierpnia, a zakończy 4
września.


Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017
roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to
zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk
żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie

wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza
nią stanowić będzie siłę wiodącą. Obecnie w WOT służy 28 tysięcy żołnierzy, z czego ponad 2 tysiące stanowią żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*