Zajęcia dla dzieci z Ciechanowa w miasteczku ruchu drogowego w Modlinie

W ramach współpracy podjętej przez Urząd Miasta z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz WORD w Warszawie, grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie uczestniczyła w praktycznych zajęciach edukacyjnych w miasteczku ruchu drogowego w Modlinie.

Pierwsza grupa dzieci – 28 uczniów klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 5, którzy przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową – wzięła udział w zajęciach zorganizowanych 28 września. Zajęcia prowadzili egzaminatorzy oraz ratownik medyczny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Dla uczniów przygotowano trzy bloki tematyczne:

  • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
  • prawidłowe poruszanie się rowerem po miasteczku ruchu drogowego,
  • bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym jako pieszy.

Wszystkie dzieci uczestniczyły rotacyjnie w każdym typie zajęć. WODR podkreśla, że miasteczko ruchu drogowego to symulacja rzeczywistości drogowej, z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego spotyka się na co dzień.

Kolejne elementy współpracy planowane przez Urząd Miasta Ciechanów oraz WORD w Warszawie, WORD ciechanowski i Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczą edukacji uczniów, seniorów, podejmowania wspólnych działań zarówno w Modlinie jak i w Ciechanowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*