Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z powiatu Przasnyskiego

W dniu 26 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu zakończyło się Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu przasnyskiego.

Szkolenie obejmowało 136 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych  oraz dodatkowo dla wszystkich druhów przeprowadzono szkolenie doskonalące  z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tematyka całego bloku szkoleniowego  dotyczyła m.in.: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu.

Dzięki pomocy ze strony Firmy Pana Adama Karolaka oraz Autodienst – Warsztat Samochodowy Galewski Jerzy, którzy dostarczyli wraki pojazdów udało się przeprowadzić szkolenie z zakresu działań ratownictwa technicznego.

Ponadto, strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych.

Egzamin kończący szkolenie, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej zdało 39 druhów, w tym 9 kobiet.  

Wszystkim nowo upieczonym strażakom życzymy wszystkiego najlepszego oraz tylu powrotów co wyjazdów do akcji.


in/fot:kpt. Piotr Kuligowski, kpt. Karol Jonczyński, st.str. Cezary Olkowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*