ZUS: Wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić więcej - już od grudnia

Emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity
zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.
Od 1 grudnia limity będą wyższe. Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, czy renty muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie. 

Limity zarobkowe zmieniają się co 3 miesiące. Od grudnia 2023 r. do lutego 2024 r. granicą
bezpiecznego dorabiania jest kwota 5036,50 zł brutto. To o ponad  132 zł miesięcznie więcej niż
dotychczas. Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS
emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy
miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 9353,50 zł brutto-
informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
Przychód wyższy niż 70 proc. (5036,50 zł), ale niższy niż 130 proc. (9353,50 zł) przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia spowoduje zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak
nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia
wynosi 794,35 zł- dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 595,80 z- dla rent z
tytułu częściowej niezdolności do pracy, oraz 675,24 zł- dla rent rodzinnych, do których uprawniona
jest jedna osoba.
Kto może dorabiać bez ograniczeń?
Limity zarobkowe nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60/65
lat). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do
kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu
pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany
okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzecznik.
Zarobkować bez ograniczeń mogą również niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty
dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze
służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych
do tych świadczeń. 
Limitami przychodów nie muszą przejmować się także osoby pobierające rentę rodzinną, która jest
kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku
emerytalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*