Zarząd Powiatu zatwierdził konkursy na dyrektorów szkół

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 r. zatwierdził konkursy na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat, które zostały przeprowadzone na początku lipca br. I tak, dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego została Wiesława Pełka, Zespołu Szkół nr 1 Krystyna Ewa Ślubowska

i Zespołu Szkół nr 2 Tomasz Gumulak. W bieżącym roku zostały przeprowadzone trzy konkursy na stanowiska dyrektorów trzech szkół ponadgimnazjalnych,

prowadzonych przez powiat ciechanowski: Centrum Kształcenia Ustawicznego (konkurs odbył się 3 lipca), Zespołu Szkół nr 1 (5 lipca)

i Zespołu Szkół nr 2 (6 lipca). Przewodniczącym komisji powołanych do przeprowadzenia konkursów był wicestarosta Andrzej Pawłowski. W każdej Komisji

zasiadało: 3 przedstawicieli organu prowadzącego (powiatu), 3 przedstawicieli kuratorium oświaty, 2 przedstawicieli związków zawodowych, 2 rady pedagogicznej, 2 rady rodziców (w CKU nie ma Rady Rodziców).

Na stanowisko w CKU kandydowała 1 osoba – Wiesława Pełka. Trzeciego lipca przystąpiła do konkursu i uzyskała wymaganą większość głosów.

Piątego lipca do konkursu na dyrektora ZS nr 1 przystąpiły 4 osoby: Eugeniusz Maziński dotychczasowy dyrektor szkoły, Krystyna Ewa Ślubowska dotychczasowa kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, 1 Magdalena Grelik-Grodecka polonistka w Zespole Szkół

Technicznych i anglistka Małgorzata Brzostek. Największa ilość głosów otrzymała Krystyna Ewa Ślubowska. 6 lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr2 Przystąpiły do niego dwie osoby: dotychczasowy dyrektor Tomasz Gumulak i Anna Zadrożna dotychczasowa dyrektor Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Większością głosów wygrał Tomasz Gumulak.

 

fot.(https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/edukacjaisport/oswiata-w-powiecie.html)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*