Zmiany w zarządzie ZWiK

Decyzją Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prezesem spółki został dotychczasowy wiceprezes Jerzy Józef Ryziński. Na funkcję wiceprezesa Rada Nadzorcza powołała Artura Gizińskiego, wieloletniego pracownika ZWiK. Jerzy Ryziński został wiceprezesem spółki w czerwcu 2015 roku. Magister w specjalności polityka ekologiczna, licencjat w specjalności zarządzanie
środowiskiem. Ukończył kursy i szkolenia w zakresie ekologii, gospodarki energetycznej, ochrony środowiska, inwestycji, budownictwa, pozyskiwania środków unijnych, przepisów związanych ze zbiorowym zaopatrzaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Nowy wiceprezes, Artur Giziński, związany jest ze ZWiK od 1997 roku. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (kierunek inżynieria środowiska, specjalizacja – urządzenia sanitarne). W ZWiK był głównym specjalistą do spraw technicznych, następnie zastępcą kierownika oczyszczalni ścieków, a od lutego zastępcą kierownika działu technicznego. Posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Doświadczony inspektor nadzoru  inwestycyjnego oraz kierownik budowy. Z wyboru załogi spółki zasiadał w Radzie Nadzorczej ZWiK w latach 2014-2017.

 

UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*