Rewitalizacja Wieży Ciśnień!

W tym roku rozpocznie się rewitalizacja wieży ciśnień. Rewitalizacja oznacza przystosowanie konstrukcji wieży do nowych funkcji bez zasadniczej ingerencji w jej „matematyczny” kształt. Będzie ona obejmowała m.in. demontaż poszycia i starego ocieplenia zbiornika oraz elementów niezwiązanych z konstrukcja zbiornika, wykonanie nowego poszycia zewnętrznego zgodnie z koncepcją, konserwację istniejącej konstrukcji wsporczej wieży oraz konstrukcji zbiornika wyrównawczego oraz prace w zakresie fundamentów.
W ramach modernizacji pojawią się nowo-projektowane elementy. Planowane jest wykonanie pełnej instalacji iluminacji wieży zgodnie z koncepcją, oświetlenie liniowe LED na każdym z 32 żeber pierścieni stanowiących konstrukcję torusa, podlegające regulacji z możliwością zapalania i gaszenia oddzielnie każdego z elementów.
Zmieni się również teren wokół wieży, gdyż stanie się on ogrodem sztuki. W planach jest rozmieszczenie w terenie serii rzeźb lub instalacji artystycznych. W ramach programu funkcjonalno-użytkowego zaplanowano utworzenie oczka wodnego w formie pierścienia otaczającego podstawę wieży z podwodnym oświetleniem i fontanną ze sterowanym oświetleniem.
Powstanie również Eksploratorium Matematyki i Techniki. Będzie się ono składało z dwóch elementów – odrestaurowanego i zaadoptowanego do nowej funkcji zbiornika wyrównawczego oraz towarzyszącego mu współczesnego pawilonu mieszczącego wszystkie niezbędne dodatkowe pomieszczenia edukacyjne. W pawilonie prowadzone będą zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi, a konstrukcja wieży i zamknięta w niej symbolika matematyczna będzie podstawowym materiałem poglądowym.
„Wieża ciśnień to charakterystyczny obiekt naszego miasta. Po przeprowadzeniu inwestycji będzie to miejsce edukacji, odpoczynku i nauki, przyjazna przestrzeń dla mieszkańców i turystów. To pierwsza tak duża inwestycja w Ciechanowie w obiekt o przeznaczeniu turystycznym. Udało nam się pozyskać potężne pieniądze z Unii Europejskiej na realizację inwestycji, a nasz projekt okazał się jednym z najlepszych na całym Mazowszu. To powód do satysfakcji dla całego ratusza i wszystkich, którzy nam pomagali i przyczynili się do tego sukcesu” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Znajdująca się przy ul. Płockiej wieża ciśnień, która została w 1972 roku zaprojektowana przez architekta Jerzego Bogusławskiego, jest obiektem włączonym do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych techniki (tym samym ewidencji krajowej i gminnej). Wieża została zaprojektowana jako wyrównawczy zbiornik wody dla dzielnicy przemysłowej. Jest to unikatowa konstrukcja.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*