Ciechanów zwolni gastronomię i restauratorów z opłaty koncesyjnej

Jak przekazał Ciechanowski magistrat miasto udzieli wsparcia ciechanowskim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku rządowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Branża gastronomiczna zostanie zwolniona z ponoszenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu ich sprzedaży. Z oświadczeń złożonych do ratusza przez restauratorów wynika, że ich obroty w 2020 r. w wyniku sprzedaży alkoholi zmalały w stosunku do 2019 r. o blisko 60%.
Władze miasta Ciechanów stoją na stanowisku, iż zakazywanie prowadzenia działalności restauratorom na podstawie rządowego rozporządzenia jest nielegalne, co potwierdzają orzeczenia sądów administracyjnych w zakresie stosowania przepisów tegoż rozporządzenia przez policję oraz sanepid.

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wymagalnej do dnia 31 stycznia 2021 r. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty zostanie ona zwrócona. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorców jednorazowo opłaty za cały 2021 rok zwrotowi będzie podlegała 1/3 części wniesionej opłaty. Termin na wniesienie drugiej oraz trzeciej raty opłaty zostanie przedłużony do 31 października
2021 r. W przypadku utrzymania przez rząd dalszego zakazu działalności dla branży gastronomicznej miasto rozszerzy zwolnienie na kolejne raty.
Uchwała w tej sprawie będzie procedowana na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ciechanów 1 lutego br. o godz. 16:00, która odbędzie się zdalnie w formule wideokonferencji.

fot:freepik/maksymfesenko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*