Gmina Sońsk pozyskała blisko 900.000 tysięcy złotych na nowe inwestycje

Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na blisko 350 inwestycji w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim ponad 31 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W spotkaniu wzięli udział radni województwa Wiesława Krawczyk i Paweł Obermeyer.

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł.

Wśród beneficjentów znalazł się Urząd Gminy Sońsk, który pozyskał środki finansowe na poniższe zadania:

✅zakup i montaż lamp solarnych dla Gminy

✅modernizacja boiska przy SP w Gąsocinie poprzez wykonanie oświetlenia boiska szkolnego

✅wsparcie w ramach MIAS dla Kałęczyna, Olszewki, Niesłuch, Ślubowa i Sarnowej Góry zakupimy lampy solarne do tych miejscowości

✅wykonamy przebudowę drogi w Łopacinie, ze środków na wsparcie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

✅zapobieganie bezdomności zwierząt- wykonamy zadania z zakresu sterylizacji i kastracji

✅zakupimy stację ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby Gminy Sońsk

✅wykonamy remont świetlicy wiejskiej w Koźniewie Wielkim tj. termomodernizacja wraz z remontem pomieszczeń w środku obiektu

✅ otrzymaliśmy wsparcie na zakup ciężkiego wozu strażackiego dla OSP Gąsocin

“Moi drodzy, wspólnie z Panią Skarbnik podpisaliśmy umowy na blisko 9⃣0⃣0⃣0⃣0⃣0⃣ zł. Dziękuję Panu Marszałkowi Adam Struzik za wspieranie naszego samorządu a także dawanie szans na rozwój. Ruszamy do pracy, przed nami postępowania przetargowe i zakupowe a następnie realizacja wyżej wymienionych zadań. Kochani to oczywiście nie koniec dopiero się rozkręcamy ” – napisał na swoim profilu fb Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*