Diecezjalne obchody 1050 rocznicy chrztu Polski - słów kilka

,,1050 rocznica chrztu Polski. ”

 

28 sierpnia w Ciechanowie odbędą się diecezjalne obchody 1050 rocznicy chrztu Polski.

Zanim jednak oddamy się duchowym przeżyciom tego jakże ważnego dla każdego chrześcijanina wydarzenia, cofnijmy się do roku 966. Chwilowa kontemplacja pozwoli nam, być może, chociaż na chwile odpowiedzieć na jakże ważne pytanie, które niejednokrotnie było wypowiadane- Jak to było z tym chrztem- czyli kiedy i po co?

Rok 966 jest bardzo ważną datą w dobie ówczesnego chrześcijaństwa. To właśnie wtedy doszło do chrztu Księcia Polan, Mieszka I. Prawdopodobnie chrzest odbył się w Wielką Sobotę, gdyż był to czas oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Według zapisków archeologicznych, do chrztu mogło dojść w głównej siedzibie rodu Piastów, na wyspie Ostrów Lednicki. Znaleziono tam basen chrzcielny. Przypuszcza się, że razem z Księciem został ochrzczony jego dwór.

Dalej jednak nie wiemy, czemu Mieszko zdecydował się na chrzest?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W podręcznikach szkolnych uzyskamy informację, że Mieszkiem kierowały względy polityczne, chciał on bowiem wprowadzić swoje państwo do Europy. Oprócz tego, był to krok ku wzmocnieniu jego władzy, poprzez narzucenie różnym plemionom jednej wiary, uważanej ówcześnie za nowoczesną.

Jedni mogą odebrać przez to, Księcia Piastów, jako człowieka pozbawionego człowieczeństwa, cynicznie kalkulującego, co się opłaci z punktu widzenia władzy i interesów Państwa. Są to jednak jedynie domysły. Najlepiej trzymać się tekstów źródłowych.

Jednym z nich jest dzieło niemieckiego kronikarza, Thietmara z Merseburga, który decyzję Mieszka tłumaczył pojawieniem się w jego życiu żony Dobrawy. Czeska księżniczka wywodziła się z kraju od wieku chrześcijańskiego. Była ona osobą dobroduszną, nie wyobrażającą sobie życia przy boku innowiercy.

Gall Anonim, kronikarz z XII podaję natomiast, że ślub z Dobrawą miał zapewnić przyjaźń polską- czeską a co za tym idzie wspólne działanie przeciwko Związkowi- Wieleckiemu, głównemu wrogowi, zagrażającemu grodowi Piastów.

Jedno jest pewne decyzja o chrzcie była kluczową i bardzo odważną, gdyż oznaczała zerwanie łączności ze swoimi bogami, utratę łaski sił nadprzyrodzonych, dających ład i spokój a także siłę życiową. Decyzja ta na pewno została zaakceptowana przez większość krewnych Mieszka oraz elit rodowych Piastów.

Początkowo Słowianie uważali Chrystusa w zasadzie za Boga niemieckiego. Dla Piastów i ich otoczenia mogło więc okazać się zaskakujące, że chrześcijaństwo ma jednak charakter inny niż plemienny.

Przyjęcie chrztu miało zintegrować młody organizm państwowy oraz umocnić władzę Księcia. Oprócz tego wraz z chrześcijaństwem zaczęła rozwijać się administracja kościelna, która dostarczała nie tylko wsparcia duchowego, ale również w zakresie rządzenia, w kwestii przyjmowania zdobyczy cywilizacji zachodniej oraz w zakresie gospodarki.

Chrzest miał ogromne znaczenie dla wewnętrznej polityki państwa Polan, które podbijało sąsiednie pogańskie plemiona, czczące lokalne bóstwa.

 

Symbolika chrztu- słów kilka:

Znak krzyża na czole dziecka- oznacza przynależność do Chrystusa oraz do wspólnoty Kościoła

Słowo Boże w liturgii chrzcielnej- obudzenie wiary wszystkich uczestników liturgii chrzcielnej

Modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki na głowę dziecka – obrzęd mający na celu wyjęcie człowieka lub rzeczy spod wpływu szatana. W liturgii chrzcielnej oznacza on, że wspólnota Kościoła przyjmuje chrzczone dziecko pod swoją opiekę

Chrzcielnica– symbol  odrodzenia z wody i z Ducha Świętego.

Zanurzenie lub polanie głowy dziecka wodą- symbolizuję zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu dziecko jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga.
Obrzęd namaszczenia głowy dziecka olejem krzyżma świętego- pierwszy obrzęd wyjaśniający to co dokonało się przez chrzcielne zanurzenie. Obrzędowi towarzyszą słowa modlitwy: „Bóg wszechmogący, Ojciec, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który uwolnił cię od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza cię krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.

Wręczeni zapalonej świecy– symbol światła Pismo Świętego, wyraża mądrość Boga oraz szczęście człowieka. Pełne światła są także obietnice Boga dotyczące przyjścia Mesjasza i powszechnego zbawienia.

Biała szata– nałożenie szaty w biblijnej symbolice oznacza błogosławieństwo. W świecie Boga, szata stanowi znak osoby ludzkiej w jej  tożsamości i odrębności. Na skutek grzechu, w raju człowiek utracił pierwotną szczęśliwość i odkrył swą nagość. Jako upadły człowiek potrzebował nowej szaty, aby wrócić do życia i harmonii z Bogiem. Tą szatą stał się Chrystus.  Biel jest również kolorem światła i życia. Założona szata przypomina o konieczności radykalnej przemiany życia.

Wioleta Piątkowska

 

ZAPRASZAMY!

PRZEŻYJCIE TO DUCHOWE WYDARZENIE RAZEM Z NAMI!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*