Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie

Miasto rozstrzygnęło konkurs na projekt kolumbarium, które powstanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86 w Ciechanowie. Miejsce ma mieć ekumeniczny, wielowyznaniowy charakter. Prace mają rozpocząć się w 2022 r., realizację inwestycji podzielono na etapy.

Konstrukcja ma stanąć za budynkiem administracji cmentarza, na terenie, na którym aktualnie nie ma grobów.

Konkurs wygrała firma SAB Studio Architektoniczne Dominik Barszczewski ul. Sienna 6/u2 70-542 Szczecin, której zadaniem było nie tylko opracowanie funkcjonalnego obiektu, ale też jego wkomponowanie w istniejący układ cmentarza, w szczególności poprzez nawiązanie do istniejącego sposobu komunikacji.

Zaplanowano budowę ok. 500 nisz – wnęk na 1168 urny, które mają umożliwiać różną konfigurację zamknięcia w nich urn (większość na 1 urnę, ale także na 2 – 4 urny). Projektowany zespół kolumbariów wpisano w zastany układ drzew znajdujących się na terenie dwóch kwater cmentarza.

Moduły kolumbarium o szerokości 90 cm zostaną zestawione ze sobą w równoległe ciągi, tworząc pierzeje i wnętrza w skali człowieka. Każdy moduł kolumbarium będzie zbudowany z dwóch ścian konstrukcyjnych opartych na fundamencie i osłoniętych od  góry,  frontu i z tyłu płytą  z konglomeratu  kamiennego. Wyeliminowano konieczność wznoszenia  dodatkowej  konstrukcji dachu oraz ścian konstrukcyjnych frontowych i tylnych. Do płyt nagrobnych zostaną przytwierdzone flakony na kwiaty i podstawki na znicze. Wewnątrz każdego modułu, zostaną umieszczone cztery prefabrykowane nisze na urny. 

Na  terenie objętym  opracowaniem  przewidziano nawierzchnię ekopozytywną  z mieszanki żwirowej z domieszką gliny układanej na zagęszczonym podłożu naturalnym, przystosowaną do obciążenia ruchem lekkim, umożliwiającą doskonałe odprowadzenie wód opadowych.

Przewiduje się ustawienie ław kamiennych, wykonanie dwóch punktów czerpania wody z przyłączami oraz nasadzenia roślin pnących i oświetlenie elewacji kolumbariów przy pomocy naświetlaczy liniowych led niskiej mocy, wbudowanych w podłoże. Korony okazałych drzew oświetlone oprawami parkowymi wbitymi w grunt.

Wartość szacunkowa wykonania robót budowlanych wybranego projektu to 1 163 011,74 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*