Miasto i Gmina Nowe Miasto inwestuję w infrastrukturę drogową

Na początku kwietnia w Mieście i Gminie Nowe Miasto zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację zadania pn. ,,Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami do dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto”. Zadanie obejmuje opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze szczegółowością dla projektu wykonawczego, pozyskaniem pozwolenia na budowę oraz prace budowlane na następujących drogach: 

 1. ul. Ludowa od ul. Płońskiej do ul. Ciechanowskiej wraz z jednostronnym chodnikiem

2. ul. Polna od ul. Królewskiej do końca działki drogowej

3. ul. Tylna od ul. Bursztynowej do ul. Płońskiej

4. ul. Przejazd od ul. Tylnej do ul. Zakroczymskiej

5. ul. Tartaczna od ul. Płońskiej do ul. Ogrodowej

6. Droga Gminna wewnętrzna Jurzynek od drogi powiatowej 3034 W7.

Droga Gminna wewnętrzna Latonice – Janopole Łączna wartość inwestycji wynosi 8 266 395,76 złKwota uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 5 000 000,00 zł Termin realizacji zadania do 31 lipca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*