Nagroda dla samorządu Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał nagrodę w prestiżowym konkursie „Perspektywy medycyny”. Został doceniony za działalność związaną z profilaktyką zdrowotną. Statuetkę odebrał marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

– Takie nagrody cieszą szczególnie, bo zdrowie Mazowszan to nasz priorytet – mówił marszałek Adam Struzik.

– Dlatego remontujemy szpitale, budujemy oddziały i inwestujemy w sprzęt medyczny. Ale wiemy, że edukacja i profilaktyka zdrowotna to klucz do sukcesu! Stąd pomysł i niewątpliwy sukces programu „Szkoła Promocji Zdrowia”, dziś potwierdzony wspaniałą statuetką. Dziękuję za docenienie naszych działań z zakresu edukacji zdrowotnej, ale też profilaktyki chorób. Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby, stąd w szerokim wachlarzu naszych akcji mamy działania związane ze zdrowiem psychicznym dzieci, transplantologią, cukrzycą czy leczeniem niepłodności.

Kapituła konkursu doceniła działania samorządu Mazowsza:

„za realizację programu Szkoły Promocji Zdrowia oraz zaplanowane na lata 2022–2025 liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki wielu chorób – w tym działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień, a także depresji i zapobiegania samobójstwom. Działania prozdrowotne dotyczą też transplantologii, onkologii, cukrzycy, podniesienia poziomu akceptacji osób żyjących z HIV/AIDS, wiedzy na temat zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, wsparcia i promocji ratownictwa medycznego oraz profilaktyki nowotworów złośliwych, leczenia niepłodności i wielu innych.”

Najlepsi z najlepszych

Nagrodzonych wybierano spośród kilkudziesięciu zgłoszonych kandydatur – były to różne projekty i programy związane z szeroką pojętą działalnością w zakresie ochrony zdrowia. Kapituła konkursu oceniała osiągnięcia i sukcesy kandydatów przy wdrażaniu projektów i programów.

Nagroda „Perspektywy medycyny” docenia nowe strategie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, nowe metody diagnostyczne lub terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów oraz działania na rzecz unowocześniania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Szczególną uwagę zwracała też na popularyzację edukacji i profilaktyki zdrowotnej oraz promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w sześciu kategoriach: profilaktyka zdrowotna, nowoczesna edukacja medyczna, innowacje i wdrożenia, telemedycyna i usługi e-zdrowia, organizacja – ochrona zdrowia, promocja zdrowia w mediach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*