Prawidłowe oznaczanie budynków!

Urząd Miasta, przypomina, że właściwe oznaczanie budynków wpływa na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż ułatwia szybie dotarcie do potrzebujących pogotowia ratunkowego, policji czy straży pożarnej. Istotne jest to również z perspektywy służb komunalnych oraz kurierów i doręczycieli poczty.

Tabliczka z numerem powinna być dobrze widoczna także w nocy. Istnieje obowiązek umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ustawa nie narzuca koloru, wielkości oraz wzoru tabliczki, jedynie zobowiązuje do umieszczenia na niej numeru porządkowego, nazwy ulicy, placu, bądź miejscowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*