Studia podyplomowe MBA w Ciechanowie - przyjdź na spotkanie organizacyjne i dowiedz się więcej!

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie zaprasza na prestiżowe studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA).

Executive MBA są przeznaczone przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Dedykowana grupa słuchaczy dla subregionu ciechanowskiego, rozpocznie studia podyplomowe w Ciechanowie w październiku 2020 roku. Studia trwają II semestry (8 zjazdów, sobota/niedziela). Zakończenie studiów – czerwiec 2021 roku.

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 8 września 2020 roku o godz 17.00 do Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie przy ulicy Sienkiewicza 33.

Numer kontaktowy Józef Dudziec 507-185-443

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*