Trwa budowa centrum administracyjnego w Ciechanowie

Zostały wznowione prace na budowie centrum administracyjnego w Ciechanowie. Będą się w nim mieścić jednostki organizacyjne samorządu województwa mazowieckiego oraz powiatu ciechanowskiego. Wspólny budynek to nie tylko lepsze standardy obsługi mieszkańców, lecz także obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Wartość umowy z wykonawcą, firmą Rembud, wynosi ponad 67 mln zł. Wkład samorządu województwa mazowieckiego to ponad 84 proc, a powiatu – 16 proc. Dziś marszałek Adam Struzik i radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk z dziennikarzami zwizytowali budowę centrum administracyjnego w Ciechanowie.

Budowa, która rozpoczęła się w 2021 r., została przerwana po kilku miesiącach na skutek odstąpienia od umowy przez obie strony. Powiat ciechanowski był wówczas liderem przedsięwzięcia a samorząd województwa mazowieckiego partnerem współfinansującym. Od marca 2023 roku prowadzenie inwestycji przejął samorząd Mazowsza i to on wyłonił w przetargu nowego wykonawcę, który dokończy budowę. Pod koniec lutego 2024 r. firma Rembud weszła na plac budowy.

Jak podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, to ważna inwestycja dla tej części Mazowsza. – Mieszkańcy będą mogli w jednym miejscu załatwić sprawy o charakterze regionalnym i powiatowym. Od momentu przejęcia liderowania przyspieszyliśmy formalności związane ze wznowieniem budowy. Zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skutecznie doprowadził do wyłonienia nowego generalnego wykonawcy robót (który jednocześnie zaktualizuje dokumentację projektową), a także nadzoru inwestorskiego oraz kierownika projektu. Koszt całej inwestycji ponad 67 mln zł.

W budynku będą znajdować się jednostki organizacyjne województwa oraz powiatu ciechanowskiego: Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Ciechanowie, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Starostwo Powiatowe oraz Biblioteka Pedagogiczna. Centrum będzie pięciokondygnacyjnym budynkiem o łącznej powierzchni ponad 7 500 m kw.

W obiekcie znajdą się pomieszczenia biurowe. Ponadto powstaną tam: biblioteka, archiwum, sale konferencyjne i mniejsze sale spotkań dla pracowników urzędu, a także gabloty z ekspozycją wystawienniczą, kącik zabaw dla dzieci, pomieszczenie dla kobiet karmiących. W budynku zaprojektowano trzy klatki schodowe i windę. Jak podkreśla radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk, to będzie nowoczesny obiekt. – Przed wejściem zostaną umieszczone dwa pylony multimedialne. Powstający budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym celu zaprojektowano przejścia bezprogowe, dostosowano łazienki, windę i miejsca postojowe.

W części podziemnej przewidziano głównie miejsca postojowe dla pracowników biurowych (46 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami). Dodatkowo, na zewnątrz, powstanie stanowisko przystosowane do ładowania samochodów elektrycznych wraz ze stacją ładowania. Budynek będzie ogrzewany energią z sieci ciepłowniczej i panelami fotowoltaicznymi. W ramach wyposażenia w instalacje wewnętrzne zaprojektowano m.in. dostęp do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu, system wentylacji mechanicznej (rekuperacja) – wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania oraz klimatyzację, a także system monitoringu obejmujący wewnętrzną i zewnętrzną okolicę budynku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*