Wójt Marek K. skazany

Sąd Rejonowy w Ciechanowie uznał za winnego wójta gminy Ciechanów Marka K. w sprawie o przekroczenie uprawnień i bezprawne działanie w związku z budową sieci wodociągowych i instalacji sanitarnych. Sąd skazał oskarżonego na 5 miesięcy w zawieszeniu na rok. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa dotyczy czynności podjętych przez oskarżonego w kwietniu 2019 roku. Gmina wiejska Ciechanów w wyniku przetargu nieograniczonego 19 kwietnia 2018 roku zawarła umowę na rozbudowę sieci wodociągowej na dwóch działkach w Goryszach oraz w Chruszczewie. Samorząd na tę inwestycję przeznaczył 700 tys. zł, z dopiskiem w nawiasie: „na zadania w całym 2018 roku”. Do przetargu wpłynęły dwie oferty, wybrana została firma INSTAL-TECH z Rutek Głowic, której oferta opiewała na kwotę zaledwie 160 tys.177,57 zł brutto.

Przedsiębiorstwo za taką kwotę wykonało wskazane w przetargu przyłącza wodociągowe. Jednak w 2018 roku, i rok później, wójt Marek K. zawarł z wykonawcą jeszcze inne, dodatkowe umowy, tym razem z wolnej ręki, na rozbudowę sieci wodociągowych i budowę instalacji sanitarnej w innych miejscowościach. Ich łączna wartość przekroczyła kwotę, na jaką opiewało pierwotne zamówienie. Zamiast wskazanych w przetargu 700 tys. zł wyszło łącznie ponad 1,2 mln zł.

fot:powiatciechanowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*