Modernizacja ul. Sienkiewicza

Na ul. Sienkiewicza rozpoczęto układanie zabytkowej kamiennej kostki. To elementy dotychczasowej nawierzchni, które stworzą wzór rybich łusek – wachlarza. Kostka jest przekładana w taki sposób, by stanowiła równą, bardziej przyjazną dla kierowców jezdnię. Konserwator zabytków zatwierdził liczbę czterech rzędów łusek.

Ulica Sienkiewicza przebudowana zostanie od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ul. Płocką. Nawierzchnia z zabytkowej kostki kamiennej przełożona będzie na odcinku 1 122 m. Nie może być ona zmieniona, ponieważ obszar objęty jest ochroną konserwatorską. Układanie rozpoczęło się od strony ul. Powstańców Warszawskich w kierunku ul. Narutowicza. W związku z tym, że w projekcie nie był wyraźnie określony wzór, nie była podana liczba rzędów łusek, 20 czerwca ułożono krótki fragment, do którego miał odnieść się konserwator zabytków. Zgodnie z opinią konserwatora, ostatecznie układane są cztery rzędy łusek, a nie pięć, jak w pierwotnej propozycji.

Na ponad 200-metrowym fragmencie jezdni na wysokości dworca autobusowego pojawiła się już nowa nawierzchnia bitumiczna, trwa układanie chodników. Przebudowane zostaną chodniki po dwóch stronach ulicy (łączna powierzchnia to 6 500 m², szerokość 2 i 2 m). Ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej będzie miała szerokość 2 m i długość 1320 m. Zadanie obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego, budowę 8 zatok autobusowych, postojowych, zjazdów, montaż wiat przystankowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, wymianę wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. Teren przyległy zostanie zagospodarowany zielenią, wykonane będą zieleńce, nasadzenia żywopłotów, nasadzenia zastępcze. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na początek 2018 roku.

Prace przebiegają bardzo sprawnie. Kierowcy i mieszkańcy muszą jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przy żadnej poważnej inwestycji drogowej nie da się uniknąć utrudnień komunikacyjnych. Na efekt z pewnością warto czekać, komfort jazdy ulicą Sienkiewicza bez wątpienia znacznie się poprawi. Ulica zyska nowy wygląd, inwestycja uwzględnia też potrzeby rowerzystów i pieszych – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Inwestycję realizuje wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Kamieniarskie WOLSKI, za 6 926 305,63 zł. Miasto stara się o 80% dofinansowanie unijne, pozostała kwota będzie pokryta ze środków własnych. Wniosek, który został złożony obejmuje także budowę centrum park&ride oraz nowej drogi obwodowej od ronda Solidarności do drogi krajowej nr 60 na wysokości centrum handlowego Marcredo.

Na części ulicy Sienkiewicza 14 czerwca została wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Ulica jest niedostępna dla kierowców na odcinku między ul. Powstańców Warszawskich a ul. Narutowicza. Na ul. Powstańców Warszawskich wprowadzono ruch dwukierunkowy. Obowiązuje tam zakaz parkowania. Czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała około dwóch miesięcy.

Tekst: UM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*