XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza 12-13 czerwca 2021 roku na XXI Mazowieckie Dni Rolnictwa, które odbędą się w Płońsku (teren MODR Oddział Poświętne) ul. Sienkiewicza 11. Ze względu na panującą pandemię tegoroczne MDR odbędą się tylko i wyłącznie na polu doświadczalnym. Przez cały czerwiec prezentowane będą różnego rodzaju obserwacje, badania i doświadczenia.

Na polu doświadczalnym można będzie zobaczyć rozwiązania wpisujące się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów czy uprawę owsa ozimego jako przykład rośliny fitosanitarnej w płodozmianie i tolerującej wiosenne susze.

Prezentowane będą kolekcje odmian z 22 gatunkami roślin uprawnych (361 odmian), 5 doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, kukurydza na ziarno), a także nie chemiczne metody zwalczania agrofagów na przykładzie mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie ziemniaka jadalnego, prezentacje technologii uprawy roślin uwzględniające zrównoważone nawożenie w oparciu o opracowane plany nawożenia oraz prezentacje technologii ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów.

13 czerwca na polu doświadczalnym spotkacie Państwo zarówno naszych doradców jak i również przedstawicieli firm z branży rolniczej, którzy udzielą Państwu porad i informacji. Dla zainteresowanych dostępny będzie plan „Pola doświadczalnego”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*